Entreprenørarbejde

Vi udfører entreprenørarbejde indenfor udgravning, flytning og udlægning af jord.

  • Udgravning af sokler, indkørsler, p-pladser m. m.
  • Afretning og vedligeholdelse af veje.
  • Sandpuder
  • Snerydning/saltning af erhvervsarealer og private veje.

  • Opgravning af trærødder, olietanke m.m.
  • Støbning af fundamenter og gulve.
  • Oprensning af grøfter.
  • Etablering af søer/vandløb.
  • Belægningsopgaver.
  • Levering af jord, sand, grus,fliser